Skip to main content

Structuur

Taekwondo Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en is dus gebonden aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze sectie vind je structurele en beleidsmatige zakenĀ terug over Taekwondo Vlaanderen.