Skip to main content

Nieuwe club oprichten

 

Wat moet je doen?

U wordt verwacht kennis te hebben genomen van het intern reglement en de statuten van Taekwondo Vlaanderen, zodat u weet waaraan u dient te voldoen om een aanvraag in te dienen.

Opdat uw dossier behandeld wordt, dient u onderstaande documenten te bezorgen:

  1. Het formulier volledig en correct ingevuld (Het formulier kan digitaal ingevuld worden).
  2. Volledig en correct ingevulde aansluitingsformulieren van alle bestuurders vermeld onder punt 12 van het aansluitingsformulier.
  3. Kopie van het trainersdiploma van de hoofdtrainer (minstens een VTS-diploma initiator taekwondo of regent/bachelor LO of licentiaat/master LO).
  4. Kopie van het kukkiwondiploma van de hoofdtrainer (minstens een 2de dan).
  5. Kopie van het huurcontract van de sporthal(len) waar er getraind wordt.
  6. Uittreksel strafregister hoofdtrainer (aan te vragen via jouw stad of gemeente)

Gelieve alle bovenstaande zaken, samen met het aanvraagformulier, te bezorgen aan Taekwondo Vlaanderen via email (administratie@taekwondo.be). Van het moment dat uw dossier volledig is wordt het op de eerstvolgende bestuursvergadering van Taekwondo Vlaanderen behandeld.