Skip to main content

Talentdetectieweekend Kyorugi

19

Jan 2024Activiteit

Detectieproces

In het weekend van 10-11.02.2024 zal een detectieproces georganiseerd worden. Alle geïnteresseerde atleten van 13 tot 20 jaar (uitkomend in de 4e Kup+, met binnenlandse wedstrijdervaring) worden gevraagd zich aan te melden via de volgende link: https://forms.office.com/r/H3Lgz2tczB

Deadline: 07.02.2024, 22:00.

Let op: Atleten die reeds deel uitmaken van de ontwikkelingstrainingen hoeven niet opnieuw aanwezig te zijn voor dit talentdetectieweekend. Zij ontvangen een korte vragenlijst en hoeven pas opnieuw deel te nemen aan het detectieweekend van september.

Verloop

Stap 1: Aanmelding

Vul het aanmeldingsformulier in (link hierboven)

 

Stap 2: Het oog van de coach - wedstrijd

Deel waar mogelijk video's van 2 wedstrijden uit verschillende competities (periode: augustus 2023 - Januari 2024) – 1 wedstrijd moet een verlies zijn, en 1 wedstrijd moet een overwinning zijn. Deze worden beoordeeld en geprofileerd om een dieper inzicht te bieden met betrekking tot speelstijlen voor elke atleet door zowel Topsport coaches als de Technisch directeur (topsport@taekwondo.be).

Let op: het resultaat van de strijd maakt geen deel uit van de beoordeling.

 

Stap 3: Detectieweekend

Etappe 1: 10.02.24 - Karteria Diest, Kluisbergstraat 21, 3290, Diest

10:00-12:00 Cadetten

12:00-14:00 Junioren

14:00-16:00 Senioren

Stage 2: 11.02.24 - Palais du Midi, Rue Roger Van Der Weyden 3, 1000 Brussel, 2de verdieping

10:00-12:00 Cadetten

12:30-15:00 Junioren / Senioren

 

Bijlage 1 (voor beknopte beschrijving van het detectieproces)

Potentiële atleten (13-20 jaar) zullen deelnemen aan een detectieperiode in twee fasen,

Talentdetectie (TD) Fase 1

  1. Invullen van een aangepaste vragenlijst Developing Excellence.
  2. Testbatterij voor fysieke beoordeling. De testbatterij verschilt voor elke leeftijdsgroep volgens de evolutie langs het continuüm van meting van ontwikkelingspotentieel naar meting van prestatiepotentieel (Moreira et al., 2014).

 

Talentdetectie (TD) Fase 2

Sporters nemen deel aan verschillende trainings- en sparringsituaties die tot doel hebben om kenmerken als ontdekkingsbereidheid, aanpassingsvermogen en besluitvorming aan het licht te brengen.

(Er zal een systematische observatieaanpak worden gebruikt om de beoordeling te helpen kwalificeren)

______________________________________

Processus de détection

Un processus de détection aura lieu le week-end du 10-11.02.2024. Tous les athlètes intéressés âgés de 13 à 20 ans (niveau 4ème Kup+, avec une expérience des compétitions nationales) sont invités à s’inscrire via le lien suivant : https://forms.office.com/r/H3Lgz2tczB

Date limite de soumission : 07.02.2024, 22h00

Remarque: Les athlètes qui participent déjà aux séances d'entraînement de éveloppement n'ont pas besoin d participer à nouveau à ce week-end de détection. Ils recevront un bref questionnaire en n'auront pas besoin de participer à nouveau avant le week-end de détection de septembre.

 

Étape 1 : Demande d'intérêt

Veuillez remplir le formulaire de candidature (lien ci-dessus)

 

Étape 2 : L'œil de l'entraîneur - compétition

Dans la mesure du possible, veuillez partager des vidéos de 2 matchs de différentes compétitions (période : août 2023 - janvier 2024, inclus) – 1 match devrait être une défaite, et 1 match devrait être une victoire. Ils seront examinés et profilés pour fournir une meilleure compréhension des approches de jeu pour chaque athlète par les entraîneurs Topsport et le directeur technique (topsport@taekwondo.be).

Veuillez noter que le résultat du combat ne fait pas partie de l'évaluation.

 

Étape 3 : Week-end de détection

Étape 1 : 10.02.24 - Karteria Diest, Kluisbergstraat 21, 3290, Diest

10:00-12:00 Cadets

12:00-14:00 Juniors

14:00-16:00 Seniors

Etape 2 : 11.02.24 - Palais du Midi, Rue Roger Van Der Weyden 3, 1000 Bruxelles, 2ème étage

10 :00-12 :00 Cadets

12:30-15:00 Juniors / Seniors

 

Se référer à l'Annexe 1 pour un bref aperçu du processus de detection. 

 

Annexe 1

Les athlètes potentiels (13-20 ans) participeront à une période de détection en deux étapes,

Détection des talents (DT) Étape 1

  1. Remplir un questionnaire modifié sur le développement de l'excellence.
  2. Compléter une batterie de tests d'évaluation physique. La batterie de tests sera différente pour chaque groupe d'âge afin de progresser dans le continuum des mesures du potentiel de développement vers les mesures du potentiel de performance (Moreira et al., 2014).

 

Détection des talents (DT) Étape 2

Les athlètes prennent part à plusieurs situations d'entraînement et de combat qui permettront de révéler des caractéristiques telles que la volonté d'explorer, l'adaptabilité et la prise de décision.

(Une approche d'observation systématique sera utilisée pour aider à qualifier l'évaluation).

Recent nieuws

Club in de kijker: Taekwondo Jongyeong

Voor de club in de kijker van april hadden we een leuke babbel met hoofdtrainer Fatiha Laalam van Taekwondo Jongyeong.

Lees meer
Webinar: een goede website hoeft helemaal niet moeilijk te zijn

Op maandag 06/05/2024 zal Jeffrey Excelmans jullie mee op pad nemen over hoe je het opzetten van een goede website het best aanpakt. Dit webinar wordt volledig gratis aangeboden.

Lees meer
Ronde tafelgesprek met technisch directeur topsport Dave Cook

Op zaterdag 20 april organiseert Dave Cook een nieuw rondetafelgesprek voor coaches en trainers. Met op zondag 2 juni een vervolg-praktijksessie. Ontdek er alles over.

Lees meer
Loting Open Challenge Cup Poomsae 2024

De loting voor de A-klasse is bekend. Ontdek ze hier.

Lees meer
Loting A-klasse Open Poomsae Diest 2024

Ontdek de loting voor de A-klasse hier.

Lees meer
Talentdetectieweekend Kyorugi

Op 10 en 11 februari is het tijd voor het talentdetectieweekend kyorugi. Ontdek er alles over.

Lees meer
Loting A-klasse Keumgang Open Poomsae 2024

Ontdek de loting voor de A-klasse hier.

Lees meer
Startschot The Factory is officieel gelost

Alles wat u wilde weten over The Factory, het gloednieuwe topsportproject, vroegen we aan Johan Alles en Dave Cook.

Lees meer