Sportongeval

Wat doen bij een sportongeval?

1. Het deel voor de clubtrainer en de dokter

Het ongevalsaangifteformulier kan je hier downloaden.

Je laat je clubtrainer het eerste luik van het formulier invullen. Je laat de naam van je club invullen, de naam van de verantwoordelijke, de datum en plaats van het ongeval, of er derden bij betrokken waren, en een omschrijving van hoe het ongeval gebeurde.

Je gaat naar de dokter of naar de spoedgevallendienst, en laat hem het laatste blad van het ongevalsaangifteformulier invullen en ondertekenen. Je laat je dus onderzoeken en een behandeling voorschrijven.

2. Het deel dat je zelf moet invullen

Je overloopt de rest van het formulier, en vult je eigen gegevens aan. Vergeet ook de zelfklever van je mutualiteit op de 2e pagina niet. Je handtekent waar nodig.

Nu stuur je je ongevallenformulier op naar Taekwondo Vlaanderen v.z.w. (adres bovenaan). Je stuurt het niet naar Arena.

Je stuurt geen bonnetjes, rekeningen of voorschriften mee met dit ongevallenformulier.

3. Antwoord van Arena

Eens Arena op de hoogte is gebracht door de bondszetel, zendt Arena binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

Alle bijkomende onkostennota's kan u best onmiddelijk overmaken aan Arena zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan. Bewaar zelf steeds een kopie.

Ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces moeten onmiddelijk gemeld worden aan Arena, zodat zij een zo vlot mogelijke regeling van het dossier kunnen waarborgen.

4. Aandachtspunten

Belangrijk is dus:

  • Het ongevallenformulier, ZONDER bonnetjes of rekeningen opsturen naar Taekwondo Vlaanderen
  • De ongevallenverzekering is van toepassing op behandelingswijzen die erkend werden door het RIZIV. Niet-erkende prestaties zijn niet verzekerd (bijvoorbeeld: hospitalisatie op privékamer, niet-erkende medicatie...). Zeg dit aan je arts!
  • Schade aan brillen is niet verzekerd
  • Lichamelijke letsels op de weg van en naar de sportactiviteit zijn verzekerd
  • Lichamelijke letsels op àlle clubactiviteiten zijn verzekerd, dus ook feesten, vergaderingen...
  • De verzekering is van toepassing, zowel in België als in het buitenland

Ongevallenpolis

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15