Jeugdsportdossier en deadlines

Belangrijke data

Item

To do

Deadline

Aanvraag deelname

Aanvraagformulier jeugdsportproject.

1 maart 2020

Indienen actieplan

Dien het actieplan volgens de template in.

1 april 2020

Feedback actieplan

Taekwondo Vlaanderen keurt het actieplan goed, af of bespreekt een mogelijk bijsturing.

1 mei 2020

Dossier

Dien het einddossier in met bewijs van de behaalde resultaten aangaande de actie.

1 december 2020

Financiële bewijsstukken

Samen met het dossier worden de financiële bewijsstukken overgemaakt aan Taekwondo Vlaanderen.

1 december 2020

Uitbetaling

Na goedkeuring van het dossier en de financiële bewijsstukken wordt het toegekende jeugdsportfonds uitbetaald.       

31 januari 2021

 

Taekwondo Vlaanderen gedragsregels

Het ondertekenen van de Taekwondo Vlaanderen gedragsregels rond ethiek in de sport is een subsidiëringsvoorwaarde voor het jeugdsportproject 2020. De Taekwondo Vlaanderen gedragsregels en het formulier voor ondertekening vindt u via deze link.

 

Leidraad voor de opmaak van een beleidsplan

Om tot een goed actieplan te komen is het belangrijk dat de club de werking eerst evalueert. De leidraad voor de opmaak van een beleidsplan is een handige tool, op maat van de taekwondoclub, die het proces van evaluatie tot actieplan kan ondersteunen.

 

Antwoorden op veel gestelde vragen

Er mogen financiële bewijsstukken ingeleverd worden voor:

  • Kosten gemaakt voor de jeugdleden in functie van het verwezenlijken van de actie: drukwerk, huur accommodatie, verplaatsing, verblijf, inkomgelden, inschrijvingsgelden, …
  • Inschrijvingsgeld van VTS-erkende jeugdtrainers of van clubbestuurders voor vorming of bijscholing van Taekwondo Vlaanderen of VTS (max. 50% toegekende bedrag).
  • Kosten voor informatie- en promotiemateriaal voor jeugdleden: drukwerk en kopies, T-shirts, vlaggen, …
  • Huur en aankoop van didactisch en/of sporttechnisch materiaal voor jeugdleden en/of jeugdtrainers (klein sportmateriaal, elektronische pantsers, puzzelmatten, trapkussens, …).
  • Verloning gekwalificeerde lesgevers van de club (officiële verloning, geen forfaitaire vrijwilligersvergoeding).
  • Huur accommodatie voor jeugdlessen en vormingen specifiek voor jeugd (max. 75% toegekende bedrag).

Bewijsstukken voor de financiële verantwoording mag:

  • Enkel bewijsstukken van betalingen zijn uit het kalenderjaar 2020 (tussen 01/01/2020 en 31/12/2020).
  • Een kopie zijn van de originele kastickets, facturen (origineel in boekhouding club).
  • Een kopie van de maandfactuur van de huur van de trainingszaal voor de jeugdtrainingen.
  • Mag een overschrijvingsbewijs zijn voor opleidingen/bijscholingen met vermelding van de nodige referenties naar de gevolgde opleiding/bijscholing.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15