Poomsae

Wat is poomsae?

In de meeste vechtsporten kent men stijlfiguren of poomsae's die volgens een vast patroon moeten worden gelopen. Ook in het Taekwondo kent men deze poomsae's waartoe ondermeer de Taegeuks behoren. De Taegeuks, die momenteel de standaard poomsaevormen zijn in het WTF voor de 10de tot en met de 1ste Kup, zijn spoomsae's die zijn samengesteld uit de basisbewegingen van het Taekwondo. Ze kunnen worden beschouwd als een gevecht tegen een of meerdere denkbeeldige tegenstanders.

Hoe zien ze eruit?

De meeste zijn gebaseerd op de aanvals- en/of verdedigingstechnieken, welke zijn geplaatst in een vaste en logische volgorde.
De poomsae's geven de Taekwondobeoefenaar de kans alle basistechnieken in serie door te nemen en verder te ontwikkelen. 

Belangrijk aandachtspunt:

Toon de juiste houding en vooral een beeldend karakter van de diverse technieken. Regelmatig blijkt dat vooral de beginnende sporters geen enkele weet hebben wat de achtergrond is van een bepaalde techniek of wat het doel van de kihap is. Veel technieken worden uitgevoerd zonder enige richting, kracht of gerichte spierspanning. 
Men dient de spieren op het juiste moment aan te spannen of te ontspannen. Iedere techniek van een slag, stoot of trap dient te worden uitgevoerd tijdens een korte krachtexplosie.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15